Dolores Cannon oli regressiohypnoterapeutti, yliluonnollisten asioiden tutkija sekä "kadonneen" tiedon tallettaja, joka syntyi Missourin St. Louis'ssa vuonna 1931. 20-vuotiaana hän meni naimisiin laivaston upseerin kanssa, ja vietti seuraavat 20 vuotta matkustellen ympäri maailmaa ja perhettä kasvattaen. Vuonna 1970 hänen miehensä vapautettiin palveluksesta ja he "eläköityivät" Arkansasin vuoristoseudulle. Dolores aloitti kirjailijanuransa, ja hänen kirjoituksiaan julkaistiin eri aikakaus- ja sanomalehdissä. Hän on harjoittanut hypnoosia vuodesta 1968 lähtien, ja vuonna 1979 hän erikoistui menneiden elämien terapiaan ja regressioon. Hän opiskeli useita eri hypnoosimenetelmiä, joiden pohjalta kehitti oman ainutlaatuisen tekniikkansa, joka mahdollisti hänelle kaikkein tehokkaimman välineen asiakkaiden informaation kerryttämiseksi.

   Vuonna 1986 hän laajensi tutkimuskenttäänsä UFO:jen pariin, ja suoritti kenttätutkimusta epäillyillä laskeutumispaikoilla sekä Englannin viljapeltokuvioilla, mutta suurimmaksi osaksi hänen työnsä on tällä saralla keskittynyt informaation kerryttämiseen hypnoosin avulla.

   Dolores poistui tästä inkarnaatiosta vuonna 2014. Viimeiset vuotensa hän vietti matkustellen ympäri maailmaa luennoimmassa ja opettamassa omaa tekniikkaansa. Hänen kirjojaan on käännetty 20 kielelle. Hän on keskustellut maailmanlaajuiselle yleisölle niin radiossa, televisiossa kuin internetissä. Hänen kirjoittamiaan, ja hänestä kertovia, artikkeleita on ilmestynyt monissa eri aikakaus- ja sanomalehdissä ympäri maailmaa.