(1931-2014)

Regressio- ja kvanttihypnoosin pioneeri, joka harjoitti hypnoosia vuodesta 1968 lähtien, ja erikoistui 70-luvun lopulla menneiden elämien terapiaan ja regressioon. Hän opiskeli useita eri hypnoosimenetelmiä, joiden pohjalta kehitti oman ainutlaatuisen tekniikkansa, joka mahdollisti hänelle kaikkein tehokkaimman välineen asiakkaiden informaation kerryttämiseksi.

   Vuonna 1986 hän laajensi tutkimuskenttäänsä UFO:jen pariin, ja suoritti kenttätutkimusta oletetuilla laskeutumispaikoilla sekä Englannin viljapeltokuvioilla, mutta suurimmaksi osaksi hänen työnsä on tällä saralla keskittynyt informaation kerryttämiseen hypnoosin avulla.

   Dolores poistui tästä inkarnaatiosta vuonna 2014. Viimeiset vuotensa hän vietti matkustellen ympäri maailmaa luennoimmassa ja opettamassa omaa tekniikkaansa. Hänen kirjojaan on käännetty 20 kielelle. Hän on keskustellut maailmanlaajuiselle yleisölle niin radiossa, televisiossa kuin internetissä. Hänen kirjoittamiaan, ja hänestä kertovia, artikkeleita on ilmestynyt monissa eri aikakaus- ja sanomalehdissä ympäri maailmaa.

Dolores Cannon

ISBN 978-952-69884-4-3

376 sivua

ISBN: 978-952-69884-0-5

465 sivua

ISBN 978-952-69884-2-9

215 sivua

ISBN 978-952-69884-6-7

473 sivua

ISBN 978-952-69884-7-4

527 sivua