Miten Dolores Cannon'n ura sai alkunsa? Millaisia olivat hänen ensimmäiset sessionsa ja millaisia haasteita hän koki uransa alkutaipaleilla?

   Dolores ja hänen miehensä tekivät edellisten elämien hypnoosikokeita henkilölle, jolla oli taipumuksena vaipua hyvin syvään transsitilaan. Hän kuvasi eri inkarnaatioitaan hyvin elävästi ja yksityiskohtaisesti: mm. mafiagangsteri Al'n heilana 1920-luvun Chicagossa, plantaasinomistajaperheen tyttärenä 1860-luvulla Amerikan etelävaltioissa ja linnanherran tyttärenä 1300-luvun Saksassa, jossa linnojen ja niiden läänityksien hallitsijat kävivät julmin ottein taisteluja vallasta.

   Koehenkilö pääsi myös hengen tilaan, joka kykeni välittämään meille ikuisia viisauksia sekä näkemään tulevaisuuteen, joka nykyisin on meidän historiaamme, mutta antaa myös vihjeitä ymmärtää nykyaikamme tapahtumia.

Viisi edellistä elämää